Anmeldelser :

Debutkonsert - Nationen 8. februar 1941
Ung komponist gir egen komposisjonsaften

Ny Musikk
De unge i Filharmonien
Norsk uropførelse i Statsradiofonien

Mange uroppførelser for Hallvard Johnsen
Ny norsk fiolinkonsert i Filharmonien
Naturen inspirerer meg
Verk av Hallvard Johnsen - Eksamenstoff i England
"Legenden" ble en stor operaopplevelse
Legenden om Svein og Maria
Nytt norsk oratorium
Hallvard Johnsens oratorium "Logos" - I
Hallvard Johnsens oratorium "Logos" - II

Fritonal slåttejakt
Komponist Hallvard Johnsen hedret
Johnsen gjør lykke i USA - Aftenposten 25. mars 1991
Musikkhistorisk Landssvik - Aftenposten 25. mars 2008
Hallvard Johnsen - Nekrolog 6. november 2003
En tone er stilnet - Eira Kjernlie november 2003